Hovawart Bond Nederland

Downloads

Onze vereniging biedt de mogelijkheid, een aantal documenten GRATIS te downloaden. Een van deze documenten is het grote Hovawartboek. Het betreft een oude uitgave. Zodra het nieuwe Hovawartboek uitgegeven wordt, hebt u de mogelijkheid dit te bestellen. De site zal u hierover te zijner tijd informeren!
Statuten  
Fokreglement (VFR)  
Huishoudelijk reglement
Inschrijving Kamer van Koophandel  

Inschrijfformulier lidmaatschap  
Het grote Hovawartboek (1e uitgave)  
Pupbrochure 
Het verantwoord fokken van een nestje 
Inschrijfformulier activiteiten  
Dekverklaring (Raad van Beheer)  
DNA-formulieren  
www.doginfo.eu

Inschrijfformulier Kampioensclubmatch 2017