Hovawart Bond Nederland


 Downloads

Onze vereniging biedt de mogelijkheid, een aantal documenten GRATIS te downloaden. Een van deze documenten is het grote Hovawartboek. Het betreft een oude uitgave. Zodra het nieuwe Hovawartboek uitgegeven wordt, hebt u de mogelijkheid dit te bestellen. De site zal u hierover te zijner tijd informeren!

Statuten

Fokreglement VFR

Huishoudelijk reglement

Inschrijving Kamer van Koophandel

Inschrijfformulier lidmaatschap

Het grote Hovawartboek (1e uitgave)

Pupbrochure

Het verantwoord fokken van een nestje

Inschrijfformulier activiteiten

Dekverklaring (Raad van Beheer)

DNA-formulieren

www.doginfo.eu

Inschrijfformulier Kampioensclubmatch 2017

Gehoorzaamheidsschema's GH1 / GH2 / GH3