Hovawart Bond Nederland


Clubblad

Ons ledencontactblad is voor de meesten van onze leden een clubblad wat de onderlinge band met elkaar versterkt. Uit onderzoek is gebleken dat mensen een sterke voorkeur hebben om een clubblad in de hand te hebben in plaats van een digitale versie te moeten lezen op een laptop, tablet of zelfs een smartphone. Uiteraard heeft een clubblad wel een zeer hoge kostenplaats op het te besteden budget. We beseffen ons heel goed dat een papieren versie minder goed voor ons milieu is, maar dit laatste is vaak een gebruikt excuus voor organisaties en verenigingen die geen fatsoenlijk blad in elkaar kunnen of willen zetten. Als bestuur denken wij een enorme voorsprong te hebben op andere organisaties en verenigingen omdat wij de vrijwilligers hebben die zich inzetten voor ons fantastische en vakkundig geredigeerde clubblad. Ondanks dat wij een sterke voorkeur hebben voor een papieren uitgave van ons clubblad, worden reeds verschenen uitgaven van ons clubblad beschikbaar gesteld op onze website. Op deze manier willen wij de leden de mogelijk bieden om ook een digitale back-up van de clubbladen aan te kunnen leggen. Tevens is het een mogelijkheid voor toekomstige puppy kopers/leden om een indruk te krijgen van ons clubblad. Klik met uw muis op een van de prachtige afbeeldingen hieronder en de download verschijnt in een apart nieuw venster. De meeste mensen die wij als lid hebben verwelkomd, reageerden zeer positief op de kwaliteit en inhoud van ons clubblad. Net als onze huidige leden zien ze ons blad als bewaar exemplaren en naslagwerkjes. Wij prefereren een veelzijdig clubblad met o.a. medische artikelen, homeopathische informatie, leden informatie, uitslagen van gezondheidsonderzoeken en uitslagen van examens. Een full color blad op een handzaam formaat! Natuurlijk kan dit blad uitsluitend een succes blijven als we met zijn allen werken aan een mooie inhoud! Onze bestuursleden hebben allen de taak om mee te werken aan de inhoud van ons blad. Wij kunnen het echter niet alleen en ons blad moet een blad voor iedereen zijn, maar ook van iedereen zijn. Stuur daarom ook iets aan de redactie wat waardevol is voor de lezers en liefhebbers van de HOVAWART. Soms komt uw artikel niet direct in het eerstvolgende blad maar bewaard de redactie het tot een latere uitgave. Het bestuur houdt zich geheel afzijdig van de redactie werkzaamheden en lay-out van het blad. De vakkennis van onze redactie is zo hoog dat ook wij telkens weer verbaasd zijn van de kwaliteit van iedere uitgave. We hopen dat we nog jaren kunnen genieten van de HOVAWART.

 

Reeds verschenen versies:

2021      
2020  HBN Contactblad Voorblad 20  HBN Contactblad Voorblad 21 HBN Contactblad Voorblad 22 
2019  HBN Contactblad Voorblad 17  HBN Contactblad Voorblad 18 HBN Contactblad Voorblad 19 
2018  HBN Contactblad Voorblad 13  HBN Contactblad Voorblad 14   HBN Contactblad Voorblad 15
HBN Contactblad Voorblad 16    
2017  HBN Contactblad Voorblad 10  HBN Contactblad Voorblad 11  HBN Contactblad Voorblad 12
2016  HBN Contactblad Voorblad 07  HBN Contactblad Voorblad 08 HBN Contactblad Voorblad 09 
2015  HBN Contactblad Voorblad 04  HBN Contactblad Voorblad 05 HBN Contactblad Voorblad 06 
2014  HBN Contactblad Voorblad 01  HBN Contactblad Voorblad 02  HBN Contactblad Voorblad 03

 

 

Redactie:

Info@btzweb.nl
T.a.v. Dhr. Marcel van Dijk