Hovawart Bond Nederland

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAPDe hieronder vermelde persoon wenst lid te worden van de Hovawart Bond Nederland.

Lidmaatschap
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
De hieronder vermelde persoon/personen wenst/wensen gezinslid* te worden van de Hovawart Bond Nederland.

Gezinslid 1
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gezinslid 2
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gezinslid 3
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gezinslid 4
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gezinsleden ondersteunen de vereniging en betalen jaarcontributie. Meerderjarige gezinsleden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. Indien het lidmaatschap vervalt, geldt dit automatisch voor het gezinslidmaatschap!


Bij het verzoek tot lidmaatschap behoren de volgende contact gegevens.
Postadres

Adres
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer
Vast Nummer
Ongeldige invoer
Mobiel Nummer
Ongeldige invoer

Email
Ongeldige invoer


Wanneer u al één of meerdere Hovawart(s) heeft, vragen wij u per Hovawart de gevraagde gegevens in te vullen. Per Hovawart vragen wij u een kopie van de resultaten en stamboom als kopie naar de vereniging te sturen (Graag naar het adres van het secretariaat.).

Hovawart 1

Naam

Kleur
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

NSHB Nummer

HD Uitslag
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Overig
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Hovawart 2

Naam

Kleur
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

NSHB Nummer

HD Uitslag
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Overig
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Hovawart 3

Naam

Kleur
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

NSHB Nummer

HD Uitslag
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Overig
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Sinds 25 mei 2018 zijn alle organisaties die op welke wijze dan ook persoonsgegevens vastleggen verplicht op een duidelijke wijze toestemming te vragen met de gegevens die komen uit een inschrijfformulier.

Dat is ook de reden dat wij u toestemming vragen voor het :
Ongeldige invoer


vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor communicatie van Hovawart Bond Nederland met mij en/of mijn gezinsleden ;
Ongeldige invoer


maken van foto’s tijdens activiteiten, evenementen en wedstrijden door of namensHovawart Bond Nederland en het gebruik daarvan door Hovawart Bond Nederlandop de Website, Nieuwsbrief of Programma boekje en
Ongeldige invoer


de gegevens betreffende de honden aan samenwerkende verenigingen en samenwerkende personen mogen worden door gegeven, in het belang van de rasvereniging.
Ongeldige invoer


,omdat Hovawart Bond Nederland een erkende rasvereniging is bij Raad van Beheer, mijn persoonsgegevens door te geven aan de Raad van Beheer bij de registratie van mijn Hovawart.

Digitale Handtekening
Ongeldige invoer

(*) Dit gegeven is verplicht.

 

Verenigingsjaar

1 januari tot en met 31 december

 

Contributie

Tijdens de laatste algemene
ledenvergadering zijn de volgende
jaarlijkse contributies vastgesteld:

Lidmaatschap € 30,00 per jaar,
Per gezinslid €    5,00 per jaar