Hovawart Bond Nederland


Clubblad


Ons ledencontactblad is voor de meesten van onze leden een clubblad, dat de onderlinge band met elkaar versterkt. Uit onderzoek is gebleken dat mensen een sterke voorkeur hebben om een clubblad in de hand te hebben in plaats van een digitale versie te moeten lezen op een laptop, tablet of zelfs een smartphone. Uiteraard heeft een clubblad wel een zeer hoge kostenplaats op het te besteden budget. We beseffen heel goed dat een papieren versie minder goed voor ons milieu is, maar dit laatste is vaak een gebruikt excuus voor organisaties en verenigingen die geen representatief blad in elkaar kunnen of willen zetten. Als bestuur denken wij een enorme voorsprong te hebben op andere organisaties en verenigingen, omdat wij de vrijwilligers hebben die zich inzetten voor ons fantastische en vakkundig geredigeerde clubblad. Ondanks het feit dat wij een sterke voorkeur hebben voor een papieren uitgave van ons clubblad, worden reeds verschenen uitgaven van ons clubblad beschikbaar gesteld op onze website. Op deze manier willen wij de leden de mogelijkheid bieden, ook een digitale backup van de clubbladen aan te leggen. Tevens is het een mogelijkheid voor toekomstige puppykopers/leden om een indruk te krijgen van ons clubblad. Klik met uw muis op een van de prachtige afbeeldingen hieronder en de download verschijnt in een apart nieuw venster. De meeste mensen die wij als lid hebben verwelkomd, reageerden zeer positief op de kwaliteit en inhoud van ons clubblad. Net als onze huidige leden zien ze onze bladen als bewaarexemplaren en naslagwerkjes. Wij prefereren een veelzijdig clubblad met o.a. medische artikelen, homeopathische informatie, ledeninformatie, uitslagen van gezondheidsonderzoeken en uitslagen van examens. Een full color blad in een handzaam formaat! Natuurlijk kan dit blad uitsluitend een succes blijven als we met zijn allen werken aan een mooie inhoud! Onze bestuursleden hebben allen de taak om mee te werken aan de inhoud van ons blad. Wij kunnen het echter niet alleen en ons blad moet een blad voor iedereen maar ook van iedereen zijn. Stuur daarom ook iets aan de redactie wat waardevol is voor de lezers en liefhebbers van de HOVAWART. Soms komt uw artikel niet direct in het eerstvolgende blad, maar bewaart de redactie het voor een latere uitgave. Het bestuur houdt zich geheel afzijdig van de redactiewerkzaamheden en lay-out van het blad. De vakkennis van onze redactie is zo hoog dat ook wij telkens weer verrast zijn door de kwaliteit van iedere uitgave. We hopen dat we nog jaren kunnen genieten van de HOVAWART.

 

Reeds verschenen versies:

2023 HBN Clubblad No29 Voorjaar 2023 Voorblad HBN Clubblad No30 Zomer 2023 Voorblad  
2022 HBN Clubblad No26 Voorjaar 2022 Voorblad HBN Clubblad No27 Zomer 2022 Voorblad HBN Clubblad No28 Winter 2022 Voorblad
2021 HBN Contactblad Voorblad 23 HBN Contactblad Voorblad 24 HBN Contactblad Voorblad 25
2020 HBN Contactblad Voorblad 20 HBN Contactblad Voorblad 21 HBN Contactblad Voorblad 22
2019 HBN Contactblad Voorblad 17 HBN Contactblad Voorblad 18 HBN Contactblad Voorblad 19
2018 HBN Contactblad Voorblad 13 HBN Contactblad Voorblad 14 HBN Contactblad Voorblad 15
HBN Contactblad Voorblad 16    
2017 HBN Contactblad Voorblad 10 HBN Contactblad Voorblad 11 HBN Contactblad Voorblad 12
2016 HBN Contactblad Voorblad 07 HBN Contactblad Voorblad 08 HBN Contactblad Voorblad 09
2015 HBN Contactblad Voorblad 04 HBN Contactblad Voorblad 05 HBN Contactblad Voorblad 06
2014 HBN Contactblad Voorblad 01 HBN Contactblad Voorblad 02 HBN Contactblad Voorblad 03

 

 

 

Redactie:

Lay-out en ontwerp
Dhr. Marcel van Dijk

Alle input clubblad
Hetty Slaats
E-mail