Hovawart Bond Nederland


 Historie


De Hovawart is een speciaal ras dat een heel bijzondere historie heeft, net als onze vereniging.

Historie

De Hovawart Bond Nederland werd opgericht op 21 maart 2014. Aanvankelijk met de naam Hovawart Vereniging Nederland. De juriste van de Raad van Beheer raadde ons aan om een andere naam te kiezen. De naam zou te veel lijken op de naam van een andere rasvereniging. Onze vereniging is een rasvereniging voor de Hovawart en de hovawartliefhebber in Nederland. Een vereniging die graag samenwerkt met andere verenigingen maar DUIDELIJK kiest voor een eigen gezicht. We willen een kleinschalige gezellige vereniging zijn en blijven. In het oprichtingsbestuur nemen mensen deel die het ras al vele jaren kennen. Alle bestuurders hebben al meerdere Hovawarts gehad en kennen het ras door en door. Een van de oprichters heeft diverse erelidmaatschappen en onderscheidingen gekregen en verdiend in Duitsland, het land van herkomst van de Hovawart. Vanaf het begin heeft de gezondheid en het karakter van de Hovawart in de fokkerij voorop gestaan.

 

Er is een echte thuisbasis in Tilburg waar echte hovawartmensen al jaren te gast zijn geweest voor diverse evenementen. Shows met meer dan 130 deelnemers en honden uit vele landen waren hier al voor diverse evenementen. Er wordt zelfs samengewerkt met fokkers uit de USA. Er worden ook puptesten, nestdagen, jongehondentesten en ook fokgeschiktheidstesten gedaan met de honden in onze vereniging. Dit resulteert in een gezonde Hovawart, wat de visie is van de leden en oprichters van de vereniging. In 2010 keerde het tij in de kynologie en werd het mogelijk meerdere rasverenigingen per ras te laten erkennen. We hebben de procedure voor erkenning gestart! In 2014 werden we een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging. Een club met een eigen gezicht, een eigen identiteit en vooral een club waar mensen zich thuis voelen. Een hoge opkomst bij de evenementen is daarvan het bewijs. Er wordt ook een eigen contactblad gemaakt waarin iedere bestuurder een bijdrage levert. Ook de leden kunnen artikelen aanleveren voor het contactblad, dat de naam 'Hovawart' heeft gekregen. Er worden pups gefokt onder een goed fokreglement, waarin de fokker voldoende vrijheid heeft om naar eigen wens en idee te fokken. Adviezen kan de fokker altijd krijgen. Ervaringen van meer dan 30 jaar en een zelfstandig opgebouwde database zijn hulpmiddelen voor de fokkerij. De database wordt ook door andere verenigingen gebruikt. Het is een database waar we trots op zijn en we waken ervoor dat hij eerlijk wordt gebruikt.


Maart 2016
Korte samenvatting van de notulen Bijzondere Alv 2016 13 maart 13 uur   Locatie: Lovense Kanaaldijk 40  Tilburg
Agenda

1         Opening 
De voorzitter heet alle anwezigen van harte welkom en opent de vergadering van deze tussentijdse vergadering omstreeks 13.00 uur.

2         Binnengekomen post
Er zijn een aantal stukken binnengekomen welke besproken worden.

3         Verslag 2015
Het verslag van de laatste ALV wordt doorgenomen en er volgen geen op of aanmerkingen op de inhoud. Hiermee zijn de stukken in orde bevonden en als correct opgeslagen en gearchiveerd.

4         Financieel overzicht
De penningmeester neemt het financieel overzicht door en geeft antwoord op de gestelde vragen. Vaststelling van de contributie wil hij bij een volgende ALV behandelen.

5         Vasstellen kascontrole
Mw. Henriette van de Pas, dhr. Rob Joosten en dhr. Michael Hall hebben zich beschikbaar gesteld als kascontroleurs. De leden stemmen unaniem voor deze kandidaten en wensen ze veel succes.

6         Verkiezing bestuursleden
Mw. Christel vd Westelaken en dhr. Kees van de Sar zijn verkozen als nieuwe bestuursleden. Alle stemgerechtigde aanwezige stemde voor hun benoeming. De voorzitter feliciteerde de kandidaten met hun benoeming.

7         Activiteiten
De activiteitenagenda wordt besproken en er worden een aantal ideeën geopperd. Bert Draaier geeft aan dat hij wel een leuke fietstocht voor baasjes met honden kan organiseren.  Er volgt een discussie om een aantal activiteiten te organiseren om wat extra geld in kas te krijgen. Er wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden om een rommelmarkt te organiseren. Ook een speldag lijkt weer een leuke optie. Het bestuur gaat aan de slag.

8         WVTTK
Dhr. Bert Draaier wordt gevraagd of de clubleden wellicht uit "privé-titel" een wandeltocht kunnen organiseren. Hiermee wordt voorkomen dat schade op de club verhaald kan worden. De mogelijkheden worden bestudeerd.
De Penningmeester vraagt hoe de erkenningsprocedure nu verder gaat zodat er meer duidelijkheid bij voor en naar de leden is. De voorzitter geeft uitgebreide informatie.

9         Rondvraag
De aanwezige hebben geen vragen en de vergadering wordt omstreeks 15.00 uur gesloten.  Er wordt nog gezellig nagedronken op de locatie.  De onderlinge sfeer is weer relaxt en gezellig! Waarvoor dank namens het bestuur.

Kees van Gorp


Februari 2016

Oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd op vrijdag 26 februari om 14.10 uur. Na een hele poos voorbereidingen getroffen te hebben heeft vandaag eindelijk de passage van de oprichtingsakte plaatsgevonden. Notariskantoor Daamen, de Kort en van Tuijl heeft ons goed begeleid. Zeker Notarieel Medewerker M.R.J. Thieu van Beijsterveldt heeft veel werk voor ons verricht. De bestuursleden Camiel Daamen, Cissie Peijen en Kees van Gorp waren de vertegenwoordigers van de HBN.
Het nieuwe les-seizoen is weer begonnen. 
Iedere zondag trainen en gezelligheid op onze locatie in Tilburg. Er wordt weer gewerkt aan het volgende clublad. Heeft u een interessant artikel of een mooie foto stuur ze dan!

Kees van Gorp


 

 

Quiby hoofd klein 

DSC02605.JPG